Richard von Krafft-Ebing
Public domain
/ Wikimedia Commons