Dmitri Merezhkovski
Public domain, via Wikimedia Commons