Vanda lissochiloides
Giovanelli [Public domain] / Wikimedia Commons