Anton Chekhov, 1903
163.12-15; 193.25-28; 219.09; 310.26-29
Public doman / Wikimedia Com mons